Definicję przychodu, rozchodu czy podstawowych różnic pomiędzy tymi terminami powinni znać wszyscy, nie tylko przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą, ale również każda osoba prywatna. Okazuje się jednak, że nadal większość z nas ma problem z rozróżnieniem tych terminów, wręcz używa je zamiennie. Należy więc wyraźnie podkreślić, że chociaż rzeczywiście istnieje podobieństwo fonetyczne tychże pojęć, to w żadnym przypadku nie są one synonimami.

Przychód to wszystkie przypływy, dzięki którym osiągany jest dochód. To wszelkie przelewy, jakie znajdą się na koncie przedsiębiorstwa, w ramach jego działalności. Dochód jest natomiast rzeczywistym zarobkiem, jest w pełni uzależniony od przychodu. Dochód jest kwotą po odliczeniu podatku dochodowego oraz wszelkich kosztów i wydatków, jakie wynikają z prowadzonej działalności. Dochodem jest więc ta kwota pieniędzy, która pozostaje w portfelu przedsiębiorcy po uregulowaniu wszelkich, miesięcznych zobowiązań. Śmiało można powiedzieć, że dochód to nasz czysty zysk.

Przychód oraz dochód jest uregulowany prawnie. Istnieją formalne metody ich wyliczania, które musi spełniać każdy. Właśnie po to zakłada się działalność gospodarczą, by generowała ona zysk, czyli dochód. W każdym przypadku, w którym działalność jest zarobkowa, pojęcia te muszą być dobrze zrozumiałe. Musimy wiedzieć, że to ważne nie tylko ze względu na płynność finansową czy określenie płynności finansowej firmy, ale również patrząc na formalne rozliczenia z Urzędem Skarbowym.

Co jeszcze warto zauważyć? Na pewno fakt, iż dochód jest zależny od przychodu. Okazuje się, że nie zawsze przychód będzie generować dochód. Firma może być nierentowna i nawet wpływy ze sprzedaży nie będą przynosić zysku – zdarza się, że koszty prowadzonej działalności i comiesięczne wydatki znacznie przewyższają przychód, nie ma więc możliwości, by uzyskać dochód.

Kwestie przychodu i dochodu w prowadzonej działalności gospodarczej najczęściej rozstrzyga zatrudniona księgowa czy biuro rachunkowe. Formalności związane z ich obliczaniem nie zawsze są łatwe dla przedsiębiorcy, znacznie lepiej powierzyć te sprawy fachowcom.

2 komentarze

  1. bożena

    Jezus maria jakie zawiłe definicje. To już lepiej zatrudnić sobie księgową która będzie to wszystko ogarniała.

    • Magdalena

      Zgadzam się z Panią że warto skorzystać z usług księgowych ponieważ łatwo się pomylić. W przypadku przedsiębiorców jest ogromne ryzyko związane z błędnym wyliczaniem dochodów jakie otrzymują po odprowadzeniu podatku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *