XI Kongres Miłośników Finansów trwa zawsze trzy dni i przez te trzy dni skupia całą elitę środowisk ekonomicznych, gospodarczych i politycznych Polski, Europy i reszty świata.

W spotkaniu tym wzięło udział 10 tys. osób i ponad 200 prelegentów. Uczestniczyli w nim polscy ministrowie, ministrowie krajów UE, ministrowie innych europejskich krajów, międzynarodowi przedsiębiorcy, profesorowie z najznamienitszych światowych uczelni.

Na kongresie rozmawiano głównie o rzeczach kluczowych dla przyszłości Polski. Rozmawiano także o tym jak strategia polski ma się do strategii innych państw Europy i jak można zasymilować oba te kierunki.

Dyskutowano także o powstawaniu nowych miejsc pracy i nowoczesnych inwestycjach przemysłowych, transportowych, gazowych oraz petrochemicznych planowanych i realizowanych na terenie Polski. Wszystko po to aby nadać polskiej gospodarce wymiar bardziej innowacyjny i postępowy. Takie są kluczowe założenia podstawowej polskiej strategii rozwoju gospodarczego.

Oprócz tego spotkano się z prezesami firm obsługujących karty płatnicze i płatności bezgotówkowe. Rozmawiano jak usprawnić system płatności tak, aby był on wygodniejszy zarówno dla klientów instytucjonalnych jak i klientów jednostkowych. Polska posiada jeden z najnowocześniejszych systemów obsługi płatności bezgotówkowych. Przeganiamy w tym zakresie prawie każdy kraj europejski. Jeśli chodzi o sytuację za oceanem, przeganiamy Stany Zjednoczone o kilkadziesiąt lat, ponieważ tam stale używa się starych rozwiązań z lat 70. Dlatego Polska może być konkurencyjnym krajem pod względem prowadzenia płatności bezgotówkowych, jeśli tylko zdecyduje się zająć miejsce na arenie międzynarodowej i konkurować z europejskimi rywalami.