Narodowy Bank Polski cyklicznie organizuje badania dotyczące świadomości finansowej Polaków. Chociaż ich wyniki są każdego roku coraz lepsze, to nadal nie mamy się czym pochwalić w tym zakresie. Polacy, rozwiązując test składający się z 20 pytań, tylko na 10 odpowiadają poprawnie. Widać więc znaczne braki dotyczące wiedzy w tym zakresie.

Świadomość finansowa Polaków określa przede wszystkim poziom wiedzy o zarządzaniu własnymi środkami pieniężnymi. Każdy z nas powinien potrafić odpowiedzieć na pytania, takie jak:

– ile pieniędzy mogę wydać w bieżącym miesiącu?

– na jakie oszczędności mnie stać?

– czy mogę zaciągnąć kredyt bez narażania się na zachwianie płynności finansowej domowego budżetu?

– w jakich instytucjach warto zaciągać zobowiązania finansowe?

– czy warto inwestować zgromadzone oszczędności i jakie instrumenty w tym celu wybrać?

– czy moja przyszłość jest zabezpieczona pod względem finansowym?

Wiedza o finansach według Polaków

39% Polaków ma świadomość zbyt małej wiedzy z zakresu zarządzania finansami. Nie radzimy sobie z zagadnieniami, jakie dotyczą systemu emerytalnego, mechanizmów, jakie prowadzone są w bankach, instrumentów inwestowania oraz odpowiednich sposobów na oszczędzanie. Słaby poziom wiedzy wykazujemy również pytani o działania giełdy czy rynku walutowego. 25% Polaków nie wie, czym jest inflacja i jakie skutki ma jej wzrost lub spadek. Nawet 85% Polaków nie potrafi scharakteryzować działalności Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Ponad 33% Polaków uczy się na błędach – działania rynku finansowego pojmujemy na zasadzie doświadczeń. 42% z nas przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji związanej z pieniędzmi, szuka informacji w internecie, 15% sugeruje się reklamami.

Tak niski poziom wiedzy w tym zakresie bardzo często skutkuje powstawaniem pętli zadłużenia. Nie potrafimy kontrolować swoich wydatków. Nie bierzemy pod uwagę ryzyka inwestycyjnego. Nie umiemy określić, czy będziemy w stanie spłacać miesięczne raty zaciągniętych kredytów. Podpisując umowę z bankiem, najczęściej interesuje nas jedynie wysokość miesięcznych należności oraz czas trwania kredytu. Nie zwracamy uwagi na RRSO, czyli całkowity koszt zaciąganego zobowiązania. Wszystko to doprowadza do znacznego pogorszenia naszej sytuacji finansowej.

Prognozy

Czy wiecie, że 33% światowej populacji potrafi świadomie podejmować decyzje związane z zarządzaniem własnymi finansami? Okazuje się, że wiedzą ekonomiczną mogą pochwalić się przede wszystkim osoby młode. Ciekawostką jest fakt, iż współczesny 15-latek wie więcej o rozsądnym wydawaniu, oszczędzaniu oraz inwestowaniu środków niż senior. Wszystko dlatego, że młode pokolenie jest wdrożone w nowoczesne technologie, w tym bankowość elektroniczną.

Co ważne, banki swoją strategie mają dzisiaj kierować przede wszystkim do tzw. pokolenia Y, czyli osób urodzonych w latach 1980-1995. To w nich widzą największy potencjał. Eksperci rynku finansowego potwierdzają jednocześnie, że konieczna jest edukacja społeczeństwa, dzięki czemu będą oni w stanie wybierać produkty na miarę swoich potrzeb. Zapobiegnie to również powstawaniu długów i niewypłacalności Polaków.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *