O prywatyzacji możemy mówić w przypadku, kiedy mienie państwowe przekazywane jest prywatnemu inwestorowi. Cały proces ma na celu przede wszystkim ograniczenie roli państwa w strukturach gospodarki rynkowej.

Warto podkreślić, że termin „prywatyzacja” jest stosunkowo nowy, przynajmniej patrząc na polskie realia. Po raz pierwszy pojawił się w słowniku dopiero w latach 80-tych XX wieku i wtedy chodziło raczej o uwłaszczenie terenów czy obiektów przemysłowych aniżeli ich odsprzedaż.

Dzisiaj, prywatyzacja jest znacznie częściej realizowana, dużo częściej aniżeli nacjonalizacja, czyli sprzedaż prywatnych nieruchomości bądź ruchomości na rzecz państwa. Głównym celem jest zwiększenie efektywności mechanizmów ekonomicznych gospodarki – okazuje się, że nierzadko zarządzanie prywatnych przedsiębiorców jest znacznie bardziej sprawne aniżeli działalność państwa. Co więcej, uznaje się, iż poprzez prywatyzację zwiększają się dochody danego przedsiębiorstwa, czego rezultatem może być ogólne bogacenie się polskiego społeczeństwa. Ci, którzy popierają procesy prywatyzacyjne potwierdzają również, iż rola państwa powinna być w gospodarce znacznie ograniczona, bo dzięki temu może następować prężny rozwój instytucji prywatnych. Zwiększający się poziom życia społeczeństwa i minimalizacja biurokracji jak również swoboda gospodarcza zapewnia znacznie większą demokrację w kwestiach biznesowych rynku.

Należy dodać, iż w krajach Europy Środkowo Wschodniej, prywatyzacja odbywa się dzisiaj na wielką skalę a wszystko przez zmianę schematu gospodarczego, ale również politycznego. Najczęściej, prywatyzacja dokonuje się poprzez bezpośrednią sprzedaż państwowego mienia prywatnym przedsiębiorcom. Zdarza się również, że państwowe przedsiębiorstwa przekształca się w spółkę skarbu państwa a dopiero później przechodzą one w typowo prywatne mienie. Często likwiduje się też działalność państwową tylko po to, by odsprzedać zgromadzony w niej majątek prywatnym inwestorom.

2 komentarze

  1. Jan

    Prywatyzacja coraz częściej kojarzy się z złem wcielonym. Dzieje się tak ponieważ nie raz byliśmy świadkami źle przeprowadzonej prywatyzacji, która zdarzała się być zbędnym rozwiązaniem. Jednak to rozwiązanie ma swoje plusy i pomaga ratować kapitał przed całkowitym upadkiem.

  2. Andrzej

    Prywatyzacja to zło i powinna być zatrzymana lub zabroniona. W ten sposób pakuje się komuś do prywatnej kieszeni ogromne zyski.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *