Różnica pomiędzy przychodem a dochodem

Definicję przychodu, rozchodu czy podstawowych różnic pomiędzy tymi terminami powinni znać wszyscy, nie tylko przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą, ale również każda osoba prywatna. Okazuje się jednak, że nadal większość z nas ma problem z rozróżnieniem tych terminów, wręcz używa je zamiennie. Należy więc wyraźnie podkreślić, że chociaż rzeczywiście istnieje podobieństwo fonetyczne tychże pojęć, to … [Czytaj więcej…]

IKE a IKZE

Okazuje się, że ponad połowa Polaków otrzyma tylko minimalną emeryturę. Świadomość tego, że otrzymamy jakieś 20% ostatniej pensji nie sprawia jednak, że zaczynamy samodzielnie oszczędzać na starość. Jak wynika z najnowszych raportów, nawet 75% z nas nie odkłada na godne życie po zakończeniu kariery zawodowej. I wielka szkoda, bowiem funkcjonują przecież ku temu przydatne instrumenty, … [Czytaj więcej…]

Co to jest prywatyzacja?

O prywatyzacji możemy mówić w przypadku, kiedy mienie państwowe przekazywane jest prywatnemu inwestorowi. Cały proces ma na celu przede wszystkim ograniczenie roli państwa w strukturach gospodarki rynkowej.

Co to jest dług?

Zgodnie z prawem, dług to zobowiązanie, które powstało na skutek niewywiązania się z umowy dotyczącej kwestii finansowej. Najprościej rzecz ujmując, jest to nie zwrócenie pożyczonych pieniędzy w określonym terminie.