Co to jest prywatyzacja?

O prywatyzacji możemy mówić w przypadku, kiedy mienie państwowe przekazywane jest prywatnemu inwestorowi. Cały proces ma na celu przede wszystkim ograniczenie roli państwa w strukturach gospodarki rynkowej.

Co to jest dług?

Zgodnie z prawem, dług to zobowiązanie, które powstało na skutek niewywiązania się z umowy dotyczącej kwestii finansowej. Najprościej rzecz ujmując, jest to nie zwrócenie pożyczonych pieniędzy w określonym terminie.